2018 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Puan Hesaplaması

YKS puan hesaplaması
YKS puan hesaplaması

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Testlerden her biri için birer standart puan hesaplanacak ve bu hesaplamada şu yol izlenecektir:

• Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten aldığı ham puan bulunacaktır.

• Son sınıfta okumakta olan adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

• TYT (Temel Yeterlilik Testi)’de hesaplanan standart puanlar ve 2018 YKS kılavuzu Tablo 1C’ deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

• A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşacaktır. TYT puanına dönüştürülmesinde adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alarak 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

• TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların AYT ve/veya YDT’ ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

• A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Puanlar dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

 Uzmanlara göre TYT’ de 150 baraj puanı geçmek için gerekli olan tahmini net sayıları:

Türkçe 9, Matematik 6,5 toplamda 15,5 netle 150 barajını geçebilir. Tüm testler için; Türkçe 6, Matematikten 4, Sosyal Bilimler 2,5, Fen Bilimlerinden 2,5 toplamda 15 netle 150 barajını geçebilir. Ya da Türkçe ve Matematikten 1 Sosyal Bilimler 9, Fen Bilimleri 4,5 toplamda 14,5 net 150 barajı için yeterli olacaktır. Bu farklılıkların nedeni ise o derslerin katsayılarının diğer derslere göre daha düşük olması.

 Uzmanlara göre AYT’ de 180 baraj puanı geçmek için gerekli olan tahmini net sayıları:

AYT puanı hesaplanırken TYT puanı da ekleniyor. AYT puanının hesaplanması için TYT barajını geçmek zorunlu (150). Yani en az 15 net çıkarmak gerekiyor. AYT’ de sözel adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ile Sosyal Bilimler-2 testlerine; Sayısal adaylar Matematik ve Fen Bilimleri’ ne; Eşit Ağırlık adayları Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ile ‘Matematik testlerine girmek zorunda.

TYT’ den yüksek net çıkaran aday AYT’ de az doğru yapsa da barajı geçebiliyor. Örneğin, bir sözel öğrenci TYT’ de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler 19, Matematik testinden 1,5 net yaparak AYT’ de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 1 net, Sosyal Bilimler-2 testinden 2 net çıkarsa dahi barajı geçebilir. Yani TYT ’de 60,5 net yapıp, AYT’ den 3 neti olan öğrenci Sözelde 180 barajını geçebilir. İlk oturumda 15 net yaptıysa, AYT’ de girmesi gereken kendi testinden en az 10’ar net yaparak toplamda 20 netle 180’i geçebilir.

Haberi Paylaş: