ÖĞRENCİ AFFI DEVAM EDİYOR

Merakla Beklenen Öğrenci Affı Duyurusu Yök Tarafından Açıklandı
Merakla Beklenen Öğrenci Affı Duyurusu Yök Tarafından Açıklandı

Öğrencilerin merakla beklediği öğrenci affı konusunda beklenen açıklama Yök'ün internet sitesi üzerinden yayımlandı.

7143 sayılı yasa kapsamındaki öğrenci affı için yapılabilecek haberlerde özellikle vurgu yapılmasını istediğimiz bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

- Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden 18/05/2018 tarihine kadar ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecektir.

-  Yurtdışı üniversitelerle ortak eğitim veren programların Türkiye'de bağlı olduğu üniversitesinden ilişiği kesilen öğrencilerin, üniversitesindeki eşdeğer bir programa intibakları yapılabilecektir.

- Af kapsamında yapılacak olan öğrenci başvuruları 18 Eylül’e kadar devam ediyor.

- Af daha önce üniversite sınavı ile bir bölüme yerleşmiş fakat kayıt yaptırmamış (2018 öncesi) veya Terör suçu dışında herhangi bir sebepten ilişiği 18.05.2018 öncesi kesilmiş herkesi kapsıyor. Örneklerle açıklanabilir.

- Af kapsamında farklı bir üniversite ve/veya bölümde (Üniversite sınavı puanına göre) eğitiminize devam edebilirsiniz. (Hayalimdeki bölümde af kapsamında okuyabiliyorum gibi duygusal bir örnek verilebilir)

AFTAN YARARLANAN ÖĞRENCİLER YATAY GEÇİŞTEN YARARLANABİLECEK

Aftan yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki bölüm programlarına yatay geçiş yapabilecek.

Ön lisans, lisans veya lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programlara kayıtlı öğrenciler, aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğinden, devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilecek.

Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecek.

Af düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik vazifesinde olanlar terhislerini takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için başvurabilecek.
Aftan yararlanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin derse devam, daha önce başarılı oldukları derslerin intibakı gibi eğitimle ilgili koşulları, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından karara bağlanacak.
 

Haberi Paylaş: